Đầu đọc thẻ cảm ứng ID ZKTeco CR20E

870,000 

Đầu đọc thẻ ID
Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB

7

 

0979.291.686